پژوهش و مقالات
سومین شماره از پژوهشنامۀ مطالعات وقف و امور خیریه مشتمل بر 12 مقاله منتشر شد. این پژوهشنامه اولین دوفصلنامه دانشگاهی است که به طور تخصصی به مسائل و چالش‌های حوزه خیر و نیکوکاری می‌پردازد.
  پژوهش «تجربه‌های محرومیت‌زدایی و فرصت‌های توسعه پایدار در  استان سیستان و بلوچستان» به سفارش معاونت علم و فناوری ریاست جمهوری با همکاری بنیاد مردم‌نهاد «توسعه کارآفرینی زنان و جوانان» و تحت نظارت علمی دکتر حسین راغفر منتشر شده است. این پژوهش، اطلاعات و تحلیل‌های ارزشمندی را در اختیار فعالان اجتماعی و مردم‌نهاد قرار می‌دهد.
از جمله مفاهیمی که در کتاب‌های درسی دورۀ ابتدایی بازتاب یافته‌، مفهوم احسان و نیکوکاری است. نحوۀ بازتاب این مفاهیم در مقالۀ «آموزش نیکوکاری در مدارس دوره ابتدایی ایران» بررسی شده و در آن تلاش شده است تا سیاست‌گذاری و برنامه‌‎ریزی درسی آموزش ابتدایی ایران از نظر اهمیت و جایگاه نیکوکاری مورد بررسی قرار بگیرد.
دفتر مطالعات اجتماعی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، چهارشنبه 9 اسفندماه سال جاری، گزارشی با عنوان «فساد و تبعیض در بستر تشکل‌های اجتماعی» منتشر کرده است. در این گزارش می‌خوانیم: «تا زمانی كه مشخص نباشد چه تعداد تشكل وجود دارد، چه ميزان از آن‌ها فعال هستند، حيطه فعاليتشان كجاست، چه تعداد عضو دارند، چه ميزان از كمك‌های مردمی و دولتی را جذب كرده‌اند و منابع خود را در چه  مسيری هزينه كرده‌اند، اعمال هر اصلاحاتی در حوزه مبارزه با فساد در بستر  تشكل‌ها محكوم به شكست خواهد بود.»
مقاله‌ای با عنوان «آینده‌پژوهی خیریه‌ها و خیرخواهی در شهر تهران» در دومین شماره از پژوهشنامه‌ مطالعات وقف و امور خیریه منتشر شده است که به بررسی حالت‌های ممکن و مطلوب خیریه‌های تهران در آینده می‌پردازد.
مهم‌ترین عامل تحقق توسعۀ نوآوری در خیریه‌های ایران، بهره‌مندی آن‌ها از دانش بازار است. همچنین عواملی نظیر آموزش نیروی انسانی و پژوهش، شرایط و زمینۀ لازم برای بهره‌مندی از دانش روزآمد بازار را در راستای تحقق راهبردها در خیریه‌ها، شامل توسعۀ ارتباطات درون‌ و برون‌سازمانی و روابط میان‌فرهنگی محقق می‌سازد.
یکی از نهادهای مؤثر در بهبود وضعیت اقتصادی، خیریه‌ها هستند. برای بررسی جایگاه‌ خیریه‌ها می‌توان از مدل عامل‌بنیان براساس مدل اقتصادی توزیع ثروت بهره‌برداری کرد؛ مدلی که در آن سناریوهای مختلفی را می‌توان محل تأمل قرار داد که نتایج حاصل از اجرای یکی از سناریوها در شبیه‌سازی، نشان می‌دهد که ضریب جینی در مدت 20 سال سیر نزولی داشته است.
بیمارستان‌های خیریه همیشه با این مشکل مواجه بوده‌اند که چگونه می‌توانند منابع مورد نیاز خود را به ‌صورت مداوم و بدون دغدغه تأمین کنند. مدیر یکی از بیمارستان‌‎های خیریه در استان فارس می‌گوید: «تعرفه‌های تعیین‌شده برای خدمات بیمارستان‌های خیریه با واقعیت هزینه‌کردها و هزینه تمام‌شده خدمات همخوانی ندارد»
دومین شماره «پژوهشنامه مطالعات وقف و امور خیریه» منتشر شد. این نشریه، اولین پژوهشنامه دانشگاهی است که با کسب مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، با موافقت اصولی دانشگاه اصفهان، با حمایت بنیاد خیریه راهبری آلاء و  پژوهشکده مطالعات وقف و نیکوکاری (خیر ماندگار) منتشر می‌شود.