گفت‌وگوها
منوچهر لطفی، یکی از چهره‌هایی است که در حدود پنجاه سالگی از کارآفرینی فاصله گرفت و به فعالیت داوطلبانه و نیکوکارانه در حوزۀ میراث فرهنگی مشغول شد. همزمان با روز جهانی میراث فرهنگی، وی در گفت‌وگو با خیر ایران، به این پرسش که اهمیت وجود رسانه در حوزه فعالیت‌های مردم‌نهاد و خیریه چیست؟، پاسخ می‌دهد.
31 ارديبهشت 1403 گفت‌وگوها
منوچهر لطفی، یکی از چهره‌هایی است که در حدود پنجاه سالگی از کارآفرینی فاصله گرفت و به فعالیت داوطلبانه و نیکوکارانه در حوزۀ میراث فرهنگی مشغول شد. همزمان با روز جهانی میراث فرهنگی، وی در گفت‌وگو با خیر ایران، به این پرسش که انجمن مردم‌نهاد «مجموعه‌داران ایران» چگونه تأسیس شد؟، پاسخ می‌دهد.
31 ارديبهشت 1403 گفت‌وگوها
منوچهر لطفی، در حدود پنجاه سالگی از کارآفرینی فاصله گرفت و به فعالیت داوطلبانه و نیکوکارانه در حوزۀ میراث فرهنگی مشغول شد. همزمان با روز جهانی میراث فرهنگی، وی در گفت‌وگو با خیر ایران، به این پرسش که چگونه می‌توان نسبت به میراث فرهنگی، نیکوکار بود، پاسخ می‌دهد.
29 ارديبهشت 1403 گفت‌وگوها
کامران عاروان، مدیرعامل جامعه معلولان کشور در گفت‌وگو با خیر ایران اظهار کرد: بعضی از صحابه پیامبر (ص) معلول بودند و از جانب ایشان به حکومت شهرها گماشته می‌شدند یک معلول یا نابینا باید حق داشته باشد که بتواند نماینده مجلس شود یا مناصب اجرایی را تصدی کند