مهرورزی

به یکدیگر «توجه» کنیم، حتی فقط با سلام‌کردن و لبخندزدن

/post-677

استاد به دانشجوی جوان گفت: شما در حرفۀ خود با آدم‌هاى بسيارى ملاقات خواهيد کرد. همه آن‌ها مهم و شايسته توجه و ملاحظه شما هستند، حتى  اگر تنها کارى که می‌کنيد لبخندزدن و سلام‌کردن به آن‌ها باشد.


کجا گم شود خِیر با نیک‌مرد؟

/post-397

سعدی در باب دوم بوستان، حکایت شیرینی از نیکوکاری یک مرد به یک سگ را بیان می‌دارد که به موجب آن، خداوند گناهان آن مرد را بخشیده است.