مددکاری اجتماعی

نگاهی به «مددکاری اجتماعی» به بهانۀ روز جهانی آن

/post-804

این روز جهانی هرساله در سومین سه‌شنبه‌ ماه مارس توسط فدراسیون جهانی مددکاری اجتماعی، برگزار می‌شود و بزرگداشت این روز برای سال 2024،  19 ام ماه مارس (مقارن با 29 اسفند) می‌باشد. هدف این روز جهانی توجه بیشتر به دستاوردهای مددکاری اجتماعی، افزایش افقی روشن برای خدمات اجتماعی در آینده جوامع و دفاع از عدالت اجتماعی و حقوق بشر است.


تبادل نظر مددکاران داخلی و خارجی در همایش «مددکاری اجتماعی و میانجی‌گری»

/post-615

سی و هشتمین همایش مددکاری اجتماعی ایران با عنوان «مددکاری اجتماعی و  میانجیگری» به همت انجمن مددکاری اجتماعی ایران، سه‌شنبه، سوم بهمن‌ماه در محل خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد.