مجید ولی محمدی

مدل رهبری موفق در خیریه

/post-734

مدل رهبری هرسی-بلانچارد چارچوب ارزشمندی را برای رهبران خیریه‌ها و مؤسسات مردم‌نهاد ارائه می‌دهد تا سبک های رهبری خود را بر اساس آمادگی و سطح توسعه اعضای خود تطبیق دهند. این مدل، خود، چهار سبک رهبری: کارگردانی، مربی‌گری، حمایتی و تفویض اختیار را شامل می‌شود.  


استراتژی‌های بازاریابی و خیریه‌ها

/post-411

 قسمت هفتم پادکست خیر ایران به معرفی و گفت‌وگو پیرامون کتاب «جنگ بازاریابی» نوشته «ال ریس» و «جک تراوت» اختصاص دارد. در این قسمت، مجید ولی‌محمدی؛ پژوهشگر حوزه کارآفرینی اجتماعی و بازاریابی، توصیه‌های عملی‌ برای بهبود عملکرد مؤسسات خیریه ارائه می‌کند.