تغییرات آب و هوایی

حمله به تابلوی مونالیزا؛ خیر یا شر؟

/post-642

گروه‌های طرفدار محیط زیست، داوطلبانه و احتمالاً به زعم خودشان با نیت خیرخواهانه، به نقاشی و آثار هنری حمله می‌کنند تا از طریق این اقدام، اعتراض خود را نسبت به بی‌توجهی دولت‌ها و صنایع به تغییرات آب و هوایی و گرمایش زمین نشان ‌دهند؛ در حالی که بنظر می‌رسد این اقدامات، مخرب و ناکارآمد هستند.