امام موسی صدر

خدمت به دیگران، تجسم «حسینی‌بودن» است

/post-1327

دکتر شریف لک‌زایی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در گفت‌وگو با خیر ایران اظهار کرد: وقتی ما می‌گوییم انسان باید تجسم حسینی‌بودن باشد، یعنی باید واجد فداکاری، ایثار و از خودگذشتگی، بخشش، وفاداری و آماده خدمت به دیگران باشد.


زیست نیکوکارانۀ امام موسی صدر به روایت نیک‌آوا

/post-800

قسمت شانزدهم پادکست نیک‌آوا به اقدامات نیکوکارانه و انسان‌دوستانۀ امام موسی صدر اختصاص دارد. تأسیس هنرستان برای جوانان فقیر، اعطای بورسیه تحصیلی به آن‌ها، تأسیس «مجلس اعلای شیعیان لبنان» برای دادن حقوق برابر به این اقلیت و روابط انسان‌محور با ادیان و مذاهب مختلف از جمله مهم‌ترین فعالیت‌های این روحانی نیکوکار بود.