ارسطو

نیکوکاری در دیدگاه ارسطویی فلسفه هنر

/post-654

از دیدگاه ارسطو، کنش‌های نیکوکارانه زمانی واقعاً نیکوکارانه هستند که آگاهانه و اختیاری‌ و با رعایت حد وسط انجام شده باشند. او، بخشش بیش از حد که موجب فقر انسان شود و شجاعت بیش از حد در میدان جنگ را مصداق نیکوکاری و خیرخواهی نمی‌داند.