احسان

هشدار سعدی به روزه‌داران!

/post-508

سعدی، آن‌هایی را که روزۀ مستحبی می‌گیرند اما نسبت به احوال گرسنگان بی‌تفاوت هستند، مذمت می‌کند و آنان را روزه‌دار واقعی نمی‌داند: خورَنده كه خِیرَش برآید زِ دست/ بِه از صائمُ‌الدهرِ دنیاپرست!