یاسر عرب

آسیب‌شناسی فعالیت‌های خیریه در گفت‌وگو با یاسر عرب

/post-1314

یاسر عرب، پژوهشگر و فعال اجتماعی معتقد است بسیاری از کارهای خیری که در  جامعۀ ما انجام می‌شود، مبتنی بر شناخت دقیق از نیاز و وضعیت جامعۀ هدف  نیست، شرایط بومی و فرهنگی منطقۀ هدف را در نظر نمی‌گیرد و بر مبنای  اولویت‌سنجی نیست.


به آسیب‌شناسی عرصۀ خیریه در ایران نیازمندیم / رابطۀ متقابل و پیچیدۀ خِیر و فقر

/post-1301

یاسر عرب، پژوهشگر و فعال اجتماعی معتقد است بسیاری از کارهای خیری که در جامعۀ ما انجام می‌شود، مبتنی بر شناخت دقیق از نیاز و وضعیت جامعۀ هدف نیست، شرایط بومی و فرهنگی منطقۀ هدف را در نظر نمی‌گیرد و بر مبنای اولویت‌سنجی نیست.


از نذر برای سگ تا نذر پژوهش!

/post-1133

یاسرعرب، فعال و پژوهشگر اجتماعی در کانال شخصی خود با انتشار مطلبی بر لزوم توجه به جنبه‌های متنوع و جدید از کار خیر تأکید کرد و نوشت: در گذشته افرادی  بوده‌اند که برای سگ‌ها، زمین وقف کرده‌اند پس امروز هم می‌توانند کسانی  باشند که برای علم و پژوهش وقف کنند و در این حوزه، کار خیر انجام دهند.