گناباد

راه‌اندازی پایگاه اورژانس شهر روشناوند توسط خیرین

/post-1203

پایگاه اورژانس شهر روشناوند (از توابع گناباد در خراسان رضوی) با زیربنای ۱۲۰ متر مربع و هزینه‌ای بالغ بر دو میلیارد تومان توسط جمعی از خیرین روشناوند و با مساعدت دانشگاه علوم پزشکی گناباد ایجاد شده است.