کودکان بی سرپرست

امکان همزیستی سالمندان و بچه‌های بی‌سرپرست، چرا و چگونه؟

/post-1310

دکتر سمیرا سنگی؛ روانشناس و استاد دانشگاه در گفت‌وگو با خیر ایران اظهار کرد: همزیستی و تعامل سالمندان با بچه‌های بی‌سرپرست باعث افزایش امید و کاهش روند ابتلا به بیماری در سالمندان و جبران خلأ عاطفی کودکان بی‌سرپرست و همچنین موجب محافظت از آنان در برابر برخی آسیب‌های اجتماعی می‌شود.