کودکان بدسرپرست

نگاهی به 19 سال خدمات مؤسسه خیریه «مهرآفرین»

/post-835

مستند «بومرنگ» در قسمت یازدهم خود و در ادامه قسمت قبلی؛ قسمت دهم، به معرفی موسسه خیریه «مهرآفرین» پرداخت. تأسیس همراه‌سرا برای مادرانی که با بچه‌هایشان سرگردانند، تاسیس مراکز «پرتو» با هدف آموزش خودمراقبتی و مهارت‌ به کودکان کار، ساخت مدرسه و راه‌اندازی تیم فوتبال مهرآفرین برای استعدادیابی نوجوانان از جمله خدمات مطروح در این مستند بود.