چیذر

خیّری که در کودکی تصمیم به ساخت مدرسه گرفت

/post-859

مستند «پرداختی در چیذر» به زندگی خیّری پرداخت که به دلیل نبود مدرسه در محله «چیذر» و سختی و دوری راه منزل تا مدرسه، از همان کودکی تصمیم می‌گیرد در بزرگسالی مدرسه بسازد.