چهارمین رویداد رویش

چهارمین «رویداد استارتاپی اجتماعی رویش» با تمرکز بر حوزه سالمندان برگزار می‌شود

/post-653

چهارمین «رویداد استارتاپی اجتماعی رویش» با تمرکز بر حوزه سالمندان در روزهای 25 تا 27 بهمن‌ماه سال جاری با همت آکادمی خیر ایران و با مشارکت مرکز علمی کاربردی آسایشگاه معلولین و سالمندان کهریزک برگزار می‌شود.