پیش بینی های خیریه 2024

روند جذب منابع مالی خیریه‌ها در جهان، دستخوش تغییر خواهد شد

/post-1039

«ویل پرینگل»، از مدیران شرکت Berwick Partners که بر روی تحولات خیریه‌ها تحقیق می‌کند، می‌گوید: روند جذب کمک‌های مالی در خیریه‌ها در حال تغییر است و در آینده نزدیک این موسسات از  فناوری‌های جدید مانند هوش مصنوعی (A.I.) برای مقابله با کمبود بودجه و مدیریت هزینه‌ها استفاده خواهند کرد. از سوی دیگر، ما شاهد این واقعیت خواهیم بود که تعداد اهداکنندگان، کمتر اما سقف مبالغ اهدایی، بیشتر خواهد شد.