پژوهشنامه وقف

تجربیات دوران کرونا، نیکوکاری را در پنج‌ محور ارتقاء می‌دهد

/post-1124

 در مقاله «ارتقای فعالیت‌های خیرخواهانه با تأکید بر تجربیات دوران شیوع کرونا» تجربیات دوران کرونا در پنج محور اقتصادی، همیار بهداشتی، نبرد جهادی، حامی معنوی و قانون‌مداری شناسایی شده و نقش فعالیت‌های خیرخواهانه در آینده نیز در محورهایی نظیر تقویت بنیه معیشتی نیازمندان معرفی شده است.