پویافر

نشست بررسی «خِیر دینی در هیئت‌های عزاداری» برگزار شد

/post-720

دکتر محمدرضا پویافر؛ جامعه‌شناس در نشست «خیر دینی در هیئت‌های عزاداری» که سه‌شنبه اول اسفندماه برگزار شد، نهادی‌شدن امر دینی در ایران را مانع خلاقیت و تنوع و تکثر خیر دینی دانست و دربارۀ فردی‌شدن و بی‌میلی افراد نسبت به انجام کار خیر در ذیل مؤسسات رسمی سخن گفت.