پرچمدار صلح و سازش

تلاش داوطلبانۀ «حاج عباس عربی» برای صلح‌وسازش در بیش از 1200 پروندۀ قضایی

/post-1054

حاج عباس عربی که برخی از او به «پرچمدار  صلح و سازش» تعبیر می‌کنند، در سه دهۀ اخیر موفق شده است با تلاش داوطلبانه و  خداپسندانۀ خود، صلح و سازش را در بیش از 1200 پروندۀ قضایی برقرار و ده‌ها نفر از چوبۀ دار نجات دهد.