پرندگان مهاجر

نقش تشکل‌های مردم‌نهاد در نجات پرندگان مهاجر

/post-1027

روز جهانی پرندگان مهاجر فرصت خوبی است تا به خود یادآوری کنیم که 48 درصد  از انواع پرندگان جهان، در حال انقراض یا کاهش هستند و جمعیت کل پرندگان در  پنجاه سال اخیر، حدود 29 درصد کاهش داشته است. برخی از خیریه‌ها و  سازمان‌های مردم‌نهاد در ایران و جهان، محافظت از پرندگان مهاجر؛ این  مخلوقات بابرکت الهی را تسهیل و ترویج می‌کنند.