پادکست خیر ایران

استراتژی‌های بازاریابی و خیریه‌ها

/post-411

 قسمت هفتم پادکست خیر ایران به معرفی و گفت‌وگو پیرامون کتاب «جنگ بازاریابی» نوشته «ال ریس» و «جک تراوت» اختصاص دارد. در این قسمت، مجید ولی‌محمدی؛ پژوهشگر حوزه کارآفرینی اجتماعی و بازاریابی، توصیه‌های عملی‌ برای بهبود عملکرد مؤسسات خیریه ارائه می‌کند.