واقفین

بنیاد حامیان دانشگاه کردستان راه‌اندازی شد

/post-732

رئیس دانشگاه کردستان گفت: بنیاد حامیان این دانشگاه با هدف تقویت امور علمی، پژوهشی، فناوری و فرهنگی و جلب مشارکت مردمی در امور مختلف راه‌اندازی شد.