نظامی گنجوی

جلوه‌های نیکوکاری در شعر نظامی گنجوی

/post-791

21 اسفندماه سالروز بزرگداشت شاعر بزرگ پارسی، حکیم نظامی گنجوی است که در شعری زیبا می‌گوید: صحبتی جوی کز نکو نامی / در تو آرد نکو سر انجامی؛ با کسانی معاشرت کن که نام نیکی دارند و مردم به خوبی از آ‌ن‌ها یاد می‌کنند تا تو نیز سرانجامی مانند آن‌ها داشته باشی.