نسیم یادگار

توانمندسازی و آموزش مهارت‌های زندگی به زنان سرپرست‌ خانوار در «مانیز»

/post-874

ششمین قسمت از مستند «بومرنگ 2»به مؤسسه «مانیز» پرداخت که بنیانگذاران آن با علم و تجربه، تعریفی جدید از کارآفرینی ارائه کردند و با هدف پرورش مادران قوی، برای توانمندسازی و افزایش مهارت‌های زندگی زنان سرپرست‌خانواده تلاش می‌کنند.