میراث فرهنگی

نسبت نیکوکاری با میراث فرهنگی

/post-1058

منوچهر لطفی، در حدود پنجاه سالگی از کارآفرینی فاصله گرفت و به فعالیت داوطلبانه و نیکوکارانه در حوزۀ میراث فرهنگی مشغول شد. همزمان با روز جهانی میراث فرهنگی، وی در گفت‌وگو با خیر ایران، به این پرسش که چگونه می‌توان نسبت به میراث فرهنگی، نیکوکار بود، پاسخ می‌دهد.


چگونه می‌توان نسبت به میراث فرهنگی، نیکوکار بود؟

/post-1047

منوچهر لطفی، یکی از چهره‌هایی است که در حدود پنجاه سالگی از  کارآفرینی فاصله گرفت و به فعالیت داوطلبانه و نیکوکارانه در حوزۀ میراث  فرهنگی مشغول شد. به بهانۀ روز جهانی میراث فرهنگی، با او که هم‌اکنون رئیس  انجمن مردم‌نهاد مجموعه‌داران ایران است، به گفت‌وگو نشستیم.