موسی بن جعفر

نگاهی به نیکوکاری در سیرۀ امام موسی کاظم (ع)

/post-662

مشهورترین لقبی که در میان شیعیان برای حضرت موسی بن جعفر (ع) رواج دارد کاظم است. گرچه این لقب به‌درستی در میان شیعیان رواج یافته اما امام کاظم (ع) به بخشندگی نیز مشهور بوده و در گزارش‌های تاریخی، جود و سخاوت ایشان بازتاب یافته است و دست‌کم از سیرۀ نیکوکارانه امام (ع) می‌توان چهار درس را برای زندگی امروز فراگرفت.