ملکه نخود

تصمیم خبرساز «ملکه نخود»؛ از کارآفرینی به سوی ایفای مسئولیت اجتماعی

/post-1057

«کریستین لوینگتون» معروف به «ملکه نخود» یک کارآفرین است که توانسته شرکتی با گردش مالی 119 میلیون پوند تأسیس کند. حالا او در نظر دارد تمرکز خود را به پروژه‌های بشردوستی تغییر دهد و از درآمد خود در راستای مسئولیت اجتماعی استفاده کند زیرا لذت واقعی زندگی را در کمک به جامعه می‌بیند.