معلولین

تأمین ارزاق شب عید خانواده‌های معلولین با پویش «سهام مهربانی»

/post-707

مدیر مشارکت‌های مردمی مؤسسه نیکوکاری رعد‌ الغدیر از اجرای  پویش «سهام مهربانی» تا 25 اسفند با هدف تأمین بسته‌های ارزاق شب عید برای خانواده‌های معلولین خبر داد.