مشارکت های مردمی

رشد سه‌برابری مشارکت‌های مردمی در بهزیستی

/post-724

مدیر کل بهزیستی لرستان گفت: با مقایسۀ سال‌ ۱۴۰۱ با سال ۱۴۰۰ مشخص می‌شود که شارکت‌های مردمی بیش از دو تا سه برابر رشد کرده است.