مسئولیت اجتماعی علم

مسئولیت اجتماعیِ علم در رفاه اجتماعی چیست؟

/post-640

نشست «مسئولیت اجتماعی علم از منظر رفاه اجتماعی» به عنوان یکی از پنل‌های دومین روز همایش «مسئولیت اجتماعی علم و نقش انجمن‌های علمی»، سه‌شنبه 10 بهمن‌ماه در محل خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد.