مرقد قیدار نبی

اجرای طرح سرمایه‌گذاری عمرانی نهضت ملی مسکن در اراضی موقوفه قیدار نبی (ع)

/post-980

مسئول اداره بهره‌وری اقتصادی موقوفات و بقاع متبرکه اوقاف استان زنجان گفت: طرح سرمایه‌گذاری عمرانی نهضت ملی مسکن در اراضی موقوفه قیدار نبی (ع) شهرستان خدابنده اجرا می‌شود.