مدرسه تاک

فعالیت مؤسسه «تاک» در زمینه آموزش به کودکان اوتیسم

/post-639

مدیرعامل موسسه خیریه تاک (تربیت انسان کارآمد) در چهل و پنجمین نشست «یک چای، یک تجربه» با بیان اینکه در یک سال اخیر با تغییر استراتژی، آموزش را برای سه گروه مبتلایان به اتیسم، خانواده‌های آنها و مربیان در نظر گرفتیم، گفت: ما برای هر بچه اتیسمی، یک مربی داریم.