محمد مصدق

آشنایی با فخرالدوله، بانوی نیکوکار قاجاری

/post-499

قسمت دهم پادکست نیک‌آوا به شرح زندگی، زمانه و کارهای نیکوکارانه اشرف‌الملوک معروف به فخرالدوله دختر مظفرالدین‌شاه قاجار اختصاص دارد. تأسیس خیریه، ساخت پل، مسجد، مدرسه و مریضخانه از جمله فعالیت‌های این بانوی نیکوکار است.