محمدعلی کیانی

انجام 6700 عمل جراحی داوطلبانه؛ بخشی از کارنامه 10 ساله گروه «مرهم»

/post-537

دکتر محمدعلی کیانی؛ دبیر کانون مسئولیت اجتماعی دانشگاه تهران و مدیرعامل گروه درمانگر «مرهم» در دوازدهمین نشست برخط تجربه‌های مسئولیت اجتماعی دانشگاهیان از انجام 6700 عمل جراحی داوطلبانه و 40 هزار ویزیت رایگان به عنوان بخشی از عملکرد گروه «مرهم» طی 10 سال اخیر خبر داد.


دوازدهمین نشست «تجربه‌های مسئولیت اجتماعی دانشگاهیان» برگزار می‌شود

/post-523

دوازدهمین نشست از مجموعه‌نشست‌های برخط «تجربه‌های مسئولیت اجتماعی دانشگاهیان» دوشنبه 18 دی‌ماه با سخنرانی دکتر محمدعلی کیانی و به همت انجمن ترویج مسئولیت اجتماعی برگزار می‌شود.