محمدحسین نیکنام

تلاش بنیاد خیریه «پزشکان مسلمان بدون مرز» برای تبیین مسائل فقهی-پزشکی

/post-1011

مدیر بنیاد بین‌المللی خیریه پزشکان مسلمان بدون مرز در دومین همایش «دین، سلامت و کمک‌های بشردوستانه» توجه به فقه پزشکی و تبیین دیدگاه اسلام درباره مسائل فقهی - پزشکی را از اهداف این همایش و بنیاد دانست.