محفل

خیّر سرشناس: دوبار خودکشی کرده بودم / به معنویت روی بیاورید و دستِ افتاده‌ای را بگیرید

/post-864

دکتر علیرضا نبی، خیّر و کارآفرین سرشناس در برنامه «محفل» اعلام کرد که حدود بیست سال پیش از شدت رفاه و خوشی به بن‌بست در زندگی می‌رسد و دوبار اقدام به خودکشی می‌کند اما پس از آن، به لطف توسل به امام رضا (ع) و ورود به کارهای خیر، خوشبختی و آسایش واقعی را پیدا می‌کند.