مجید معارف

کارکرد اجتماعی غدیر برادری و دوستی است

/post-1250

مجید معارف ضمن تحلیل کارکردهای اجتماعی واقعه غدیر بیان کرد: همواره رسم بر این بوده که مؤمنین در روز غدیر با یکدیگر ملاقات می‌کردند و عقد اخوت می‌بستند که به این کار هم‌افزایی ایمانی می‌گویند. مؤمنین امروز هم می‌توانند چنین کاری را انجام بدهند و اینگونه کارکرد اجتماعی غدیر را نمایان کنند.