مبعث

تأملاتی دربارۀ نسبت مبعث با نیکوکاری

/post-665

نفسِ برانگیختن یک هدایتگر در میان مردم خود امری خیرخواهانه تلقی می‌شود. اما افزون بر این، برای خیرخواهی در سیرۀ پیامبر اکرم (ص) بر حسب آیات قرآن دست‌ کم می‌توان دو مصداق در نظر گرفت: معنوی و مادی؛ یعنی خیرخواهی پیامبر اسلام در حق امت خود هم معطوف به رشد اخلاقی و عقلانی آن‌ها بود و هم معطوف به رشد مادی آن‌ها.