ماه رمضان

فضیلت‌ نیکوکاری در رمضان

/post-802

دربارۀ اعمال ماه مبارک رمضان توصیه‌های مختلفی در منابع دینی وارد شده است که یکی از آن‌ها خیرخواهی برای همۀ افراد جامعه است؛ اعم از اینکه نیازمند باشند یا نباشد. بنابراین می‌توان ماه رمضان را ماه نیکوکاری به معنای عام دانست که قرار است در آن، یک جامعه تبدیل به جامعه‌ای خیرخواه شود.