مالیات

آیا به تعاونی‌ها مالیات تعلق می‌گیرد؟

/post-890

رحمت‌الله رحیمی، پیشکسوت عرصه تعاون در این گفتار دربارۀ نحوه تقسیم سود و وضعیت اخذ مالیات در شرکت‌های تعاونی صحبت می‌کند.