فیسبوک

«مِتا» در سال 2024 تبلیغات امور خیریه در اروپا را محدود می‌کند

/post-1282

مدیران شرکت مِتا که از سال 2023 برخی از سیاست‌های آن را تغییر داده‌اند، می‌گویند: در سال 2024 و در ماه‌های پیش رو، کاربران در منطقۀ اقتصادی اروپا نمی‌توانند مثل سابق در پلتفرم‌های خود برای امور خیریه به جمع‌آوری پول بپردازند و محدودیت‌هایی برای آنان به وجود خواهد آمد.