فعالیت بشردوستانه

بشردوستی در جنوب شرقی آسیا؛ از ارزش‌های سنتی خیریه تا آرزوهای توسعه

/post-1043

از مهم‌ترین دلایل رشد فعالیت‌های بشردوستانه و نیکوکارانه در جنوب شرقی آسیا می‌توان به مواردی همچون افزایش روزافزون انباشت ثروت در این منطقه، عقب‌نشینی دولت‌ها از ارائه خدمات عمومی، افزایش آگاهی عمومی از نابرابری‌های فزایندۀ اجتماعی-اقتصادی و افزایش فشار بر افراد غنی و شرکت‌ها برای کمک به توسعه پایدار اشاره کرد.