فارس

خیّر شیرازی یک میلیاردتومان به صندوق حمایت از دانشجویان علوم‌پزشکی اهدا کرد

/post-1030

بنابر اعلام مدیر مجمع خیرین تأمین سلامت استان فارس، اکبر سلطانی‌نسب، از خیرین برگزیده این استان، ۱۰ میلیارد ریال به صندوق حمایت از دانشجویان علوم‌پزشکی اهدا کرد.