عیاران

نسبت نیکوکاری و آیین پهلوانی و بازتاب آن در ادب فارسی

/post-498

پهلوان، جوانمرد، فتی، عیّار و قلندر واژه‌هایی هستند که همگی بر یک معنا دلالت می‌کنند: قهرمانِ نیکوکار. جوانمردی به معنی راه و روش گروهی است که اساس عقیده آنان این بود که از مردم کارسازی و دستگیری کنند و مهمان‌نوازی و بخشندگی داشته باشند. شخصیت‌هایی همچون سمک عیّار، حسین کرد شبستری و امیراسلان، بازتابی از این آیین در ادب فارسی هستند.