طرشت

خدمات ماندگار «نوش‌آفرین‌خانم عباسقلی»؛ نواده کریمخان زند در محله طرشت تهران

/post-999

نوش‌آفرین‌خانم عباسقلی که از نوادگان کریم‌خان زند بود، به عنوان یکی از بزرگ‌ترین بانوان واقف تهران، املاک بسیاری را در محدوده غرب تهران و آبادیِ طرشت وقف کرد.