ضیاء الملوک فضل خراسانی

قدردانی از بانوی نیکوکار مشهدی که منزل خود را وقف دانشگاه کرد

/post-997

 ضیاءالملوک فضل خراسانی؛ بانوی نیکوکار مشهدی که منزل مسکونی خود را برای راه‌اندازی مرکز فناوری و توسعه نوآوری دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد به بنیاد دانشگاهی فردوسی اهدا کرده است، مورد تقدیر و قدردانی گرفت.