شهید امیرعبداللهیان

نگاهی بر توجهات اخیر «شهید امیرعبداللهیان» به عرصۀ خیرخواهی

/post-1069

وزیر امور خارجه فقید کشورمان با وجود همه مشغله‌ها در حوزه دیپلماسی، از توجه به امور خیر و خیرین غافل نبود و نگاهی همدلانه به این حوزه داشت. دیدار با جمعی از خیرین داخل و خارج کشور، بازدید از خانه بیماران پروانه‌ای (EB) و عیادت از یک استاد خیّر دانشگاه، از جمله اقدامات اخیر شهید امیرعبداللهیان در حوزه نیکوکاری بوده است که در این گزارش به آن پرداخته‌ایم.