شهره کوهن

آشنایی با اولین خیریۀ تخصصی درمان سوگ در ایران

/post-870

بنیاد نیکوکاری «شروین روبن‌زاده»؛ اولین مرکز تخصصی درمان سوگ در ایران دو سال بعد از آسمانی‌شدن «شروین» تأسیس شد تا به آرزوی او که داشتن خیریه‌ای بود، جامۀ عمل پوشانده شود. چهارمین قسمت از مستند «بومرنگ 2» در گفت‌وگو با شهره کوهن به معرفی این بنیاد پرداخت.