شعر فارسی

جلوه‌های نیکوکاری در شعر «خواجوی کرمانی»

/post-529

17 دی‌ماه روز بزرگداشت خواجوی کرمانی؛ شاعر ایرانی نامگذاری شده است. این  شاعر سرشناس که الهام‌بخش بزرگانی همچون حافظ بوده است، در اشعارش به  مضامین نیکوکاری و جود و کَرَم به عنوان فضیلتی الهی و ماندگار تأکید دارد.