شب های بخارا

نشست «شب حامیان حامی» برگزار می‌شود

/post-566

هفتصد و بیست و پنجمین شب بخارا با عنوان «شب حامیان حامی» به مناسبت بیست و دومین سالگرد فعالیت انجمن حامی که با هدف توسعه‌ فضاهای آموزشی و فرهنگی کار می‌کند، یکشنبه 24 دی‌ماه از ساعت 17 آغاز می‌شود.